Informatieplicht

De cliënt wordt verondersteld de zorgverlener in kwestie zo duidelijk en volledig mogelijk te informeren over zijn klachten en de daarmee samenhangende andere problemen om uiteindelijk tot een evenwichtige en juiste diagnose te kunnen komen.

Daarnaast wordt er van de cliënt verwacht dat hij, binnen redelijke grenzen, de adviezen van de zorgverlener opvolgt.

De cliënt moet betalen voor de diensten van de zorgverlener. Het is verstandig te informeren bij de zorgverzekeraar of het consult, het onderzoek of de behandeling vergoed wordt.