Werkwijze

In de twee intake gesprekken wordt er uitvoerig aandacht besteed aan uw klachten en de implicaties daarvan. Vervolgens wordt – in overleg met u – een behandelplan opgesteld.
Gekoppeld aan dit plan is ook een behandelovereenkomst waarin u op de hoogte gebracht wordt van de regels en voorwaarden van een behandeling.
Als u akkoord gaat is dit behandelplan en – akkoord bindend.

Van tijd tot tijd wordt het behandelplan geëvalueerd en – indien gewenst of noodzakelijk – bijgesteld.

De zorgverlener houdt een (digitaal) dossier* bij en houdt de verwijzer (doorgaans de huisarts) op de hoogte van het verloop van de behandeling. Na afloop van de behandeling volgt een afsluitbrief waarvan de cliënt een conceptversie overlegd kan krijgen.

*Voor nadere informatie over dossiervorming verwijs ik u naar het tabblad Wet- en regelgeving.