Verwijzing en kosten

Om in aanmerking te komen voor individuele behandeling heeft u een verwijzing nodig van de huisarts. Afhankelijk van de aard en ernst van uw klachten kan worden vastgesteld of u in aanmerking komt voor een behandeling in de Basis GGZ (voorheen eerste lijn) of voor een behandeling in de Specialistische GGZ.

Het is verstandig te informeren bij de zorgverzekeraar of het consult, het second opinion gesprek, de begeleiding c.q. coaching of de behandeling wordt vergoed.
Als u wordt ingeschreven moet u als cliënt zich kunnen identificeren. Deze identificatie is een wettelijke plicht van de zorgverlener.
Uw ID nummer wordt geregistreerd in een digitaal dossier.

De eigen bijdrage blijft van kracht per kalenderjaar.

Indien de geboden zorg niet onder verzekerde zorg valt of u er de voorkeur aan geeft zelf te betalen is het tarief voor een intakegesprek € 140,- en voor een behandeling € 100,- per sessie van 50 minuten.

U kunt deze kosten niet meer declareren bij de zorgverzekeraar.

24 UURS REGELING

Als u de afspraak minder dan 24 uur van te voren afzegt, krijgt u een rekening met het zgn. no-show tarief van € 60,-