Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat een cliënt niet tevreden is over (sommige onderdelen van) de behandeling.
Vanzelfsprekend kunnen deze klachten allereerst tussen cliënt en behandelaar besproken worden. Als dit echter niet mogelijk is of de cliënt er de voorkeur aan geeft een onafhankelijke partij te raadplegen kan hij zich wenden tot de beroepsvereniging.

Elke beroepsvereniging heeft een eigen klachtenreglement.

Een BIG geregistreerde therapeut valt onder het tuchtrecht.

Het is daarom tevens mogelijk een klacht in de te dienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Wanneer de behandeling via Mentaal Beter loopt (dit kunt u navragen bij de zorgverlener) kan men ook gebruikmaken van diens onafhankelijke klachtencommissie.